Kunstatelier voor jongeren

Sinds een aantal weken komt elke maandag een groep van tien jongeren uit Nijmegen bij elkaar in het atelier voor beeldende kunst van Lindenberg Aldenhof. Allen zijn beginnend kunstenaar en bezig met het ontwikkelen van een unieke stijl en eigenheid.

Verschillende achtergronden

Een aantal van deze jongeren heeft een Nederlandse achtergrond, een aantal komt uit Syrië en Eritrea.  Sommige jongeren hebben een opleiding in de kunst, andere niet. Op die manier leren de jongeren van elkaar.

Verschillende disciplines

Elke week verdiepen de jongeren zich  in een andere discipline. Zo zijn de jongeren aan de slag gegaan met graffiti, perspectief tekenen en opdrukken voor t-shirts ontwerpen. In de bijeenkomsten is ruimte voor experiment en wordt op een ongedwongen, positieve manier samengewerkt of naast elkaar gewerkt. Hopelijk eindigen we met een mooie expositie!

Terug naar overzicht